Insights

Förstå hur staden rör sig.

En plattform för att samla in data, visualisera och analysera gång- och cykel­mobilitet.

Boka en demo Läs mer

Cykeldata gör nytta – Vinter­cyklisten

Projektet är ett gott exempel på hur man genom att ta hjälp av cyklister kan samla in data som är användbar i samhällsplaneringen. Förbättrad drift och underhåll har också hög relevans för ökad året runt-cyklingEmil Törnsten, Cykelfrämjandet.


Under projektet Vinter­cyklisten cyklades det omkring 20000 km. Med de insamlade uppgifterna kunde Region Gävleborg påverka för­utsättningarna för ökad och säker cykling genom t.ex. prioritering av snöröjning på cykel­banorna.

Förvalta smart

Utför frekvent, kostnads­effektiv och skalbar övervakning av gång- och cykel­infrastruktur.

Läs mer

Se pendlings­mönster

Upptäck hur människor pendlar mellan hem, arbete och skola.

Läs mer

Mät och kommunicera

Mät effekterna av mobilitets­projekt med syfte att förbättra miljö och hälsa.

Läs mer